25 Eylül 2023 Pazartesi - N harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek bebek isimleri 2023 N harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek bebek isimleri 2023
Gönderiler

N harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek bebek isimleri 2023

TAKİP ET

21 Aralık 2022

Son Güncelleme: 21.12.2022 - 19:31
N harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek bebek isimleri 2023

Erkek Bebek İsimleri 2023 N Harfi - Erkek İsimleri 2023: Duyulmamış, Farklı, Yeni Nesil, Popüler, Havalı, Bilinmeyen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Erkek Bebek İsimleri 2023 N Harfi - Anne ve baba adaylarının üzerine düşündüğü konulardan birisi de isimler. Erkek bebek bekleyen çiftler çocuklarına verecekleri isimlerin en güzel ve en eşsiz olmasını istiyor. Bu yüzden derin ve uzun soluk bir araştırma sürecine giriyorlar. İsimlerin kulağa hoş gelmesinin yanı sıra anlamları üzerinde düşünüyorlar. Bu dönemde karar vermekte zorlanan aileler yakınlarından fikir alıyor. Anne ve baba adayları çocuklarına verecekleri ismin keşfedilmemiş, duyulmamış, modern çağa uygun, popüler ve anlamlı olmalarına özen gösteriyor. N harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? “N ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Nabi: Yüksek, yüce, haber veren

Naci: Kurtulmuş, selamete kavuşmuş

Nacil: Soyu sopu temiz olan kimse..

Nad: Kurtulmuş, selamete ermiş. 2. Cennetlik.

Nadi: Bağıran, haykıran, nida eden

Nadim: Pişmanlık duyan, pişman olan.

Nadir: Ender, az bulunur, seyrek

Nafi: Yararlı, faydalı

Nafih: Genizden gelen ses.

Nafiz: İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen, sözü etkili olan gibi anlamları vardır.

Nahid: Venüs, Zühre yıldızı

Nahit: Venüs, Zühre yıldızı

Nail: Ele geçiren, muradına eren

Naim: Bolluk varlık içinde yaşayandır. Cennetin bir bölümünün adıdır.

Naip: Birinin yerine geçen. 2. Kadı. 3. Nöbet bekleyen.

Nakıp: Bir kavim, kabile başkanı.

Naki: Temiz, çok ince ve zarif

Nakip: Bir kavim veya kabilenin başkanı. 2. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan en eski derviş veya dede

Namal: Ün al, adını duyur

Namdar: Nam salan.

Namık: Yazar, yazan kişi

Nami: Tanınmış, ünlü şöhretli

Namzet: Aday.

Nara: Haykırma, söylenme

Narız: Delip geçen. 2. İçe işleyen. 3. Sözü geçen, çok etkili.

Nart: Yürekli, yiğit

Narter: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi

Nas: İnsanlar, halk, herkes.

Nasıf: Ekmek.

Nasıh: Öğüt veren.

Nasır: Yardımcı, yardım eden.

Nasih: Kopyasını çıkaran. 2. Battal eden.

Nasip: Birinin önceden alnına yazıldığına inanılan şey, kısmet

Nasir: Yayan, saçan. 2. Nesir yazan.

Nasreddin: Yardımcı, imdada yetişen

Nasrettin: Dine Yardımcı olan.

Nasri: Tanrı yardımıyla üstünlük.

Nasrullah: Allah’ın yardımcısı.

Nasuh: Öğüt veren.

Nasuhi: Kesin şekilde tövbe eden, tövbekar.

Naşid: Şiir söyleyen, şiir okuyan

Naşir: Yayan, dağıtan, yayımlayan.

Naşit: Şiir söyleyen, şiir okuyan

Natık: Konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren.

Natuk: Düzgün konuşan, konuşmayı seven.

Natuvan: Zayıf, güçsüz. 2. Beceriksiz.

Navdari: Ün, şöhret.

Navdayi: Aday, namzet.

Nayır: Arkadaş, dost

Nayman: Moğolistan’da yaşayan Türk topluluğu.

Nazım: Düzenleyen, tanzim eden

Nazır: Bakan, gözeten. 2. Bir yüzü bir yöne bakan.

Nazif: Temiz, güzel

Nazir: Naz, eş, niyaz, taze.

Nazmi: Vezinli, kafiyeli sözle ilgili/ Düzenli

Nebahattin: Dinin şanı ve şerefi.

Nebez: Boyun eğmeyen.

Nebi: Mesaj ileten, haberci

Nebi Berzah: Ölümden sonra kıyamete beklenen yer

Nebih: Namlı, ünlü, onurlu.

Nebil: Şerefine düşkün olan. 2. Yüksek zekalı. 3. Faziletli.

Necabet: Asalet.

Necabettin: Dinin soyluluğu.

Necaip: Onurlu, soylu kişi.

Necat: Kurtuluş, selamet

Necati: Kurtuluşa ermek

Neccar: Dülger. 2. Marangoz.

Necdet: Güçlü ve korkusuz, kahraman, yiğit kişi demektir.

Necear: Dülger, marangoz.

Necil: Soylu, soyu temiz. 2. Evlat, çocuk.

Necip: Soyu temiz, cömert

Necmeddin: Dinin yıldızı.

Necmettin: Dinin yıldızı.

Necmi: Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait

Nedim: Yakın dost, samimi arkadaş

Nedret: Az bulunurluk, seyreklik

Nefer: Bir adam, tek kişi. 2. Er, asker.

Nefi: Çıkar ile ilgili faydacı. 2, Divan şairi.

Nehar: Gündüz

Nehidar: Yararlı, faydalı, iyi.

Nehip: Korku salan.

Nehri: Nehire ait.

Nejat: Soy, asıl, hesap

Nemır: Ölümsüz.

Nemutlu: Çok mutlu. 2. Sevinçli.

Nenkvaz: Çetin, sert.

Nergiz: Sarı beyaz açan soğanlı bir çiçek

Nerim: Cesur, yiğit, pehlivan

Nermi: Yumuşaklık, gevşeklik.

Nesihet: Nasihat, kollama.

Nesil: Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.

Nesim: Hoşa giden hafif rüzgar

Nesime: Hafif esen rüzgar

Nesimi: Esen rüzgarla ilgili

Nesip: Soylu, soydan.

Nesren: Nesir olarak, düz yazı olarak yazılan yazıya denir.

Neşat: Sevinç, neşe, şenlik, keyif

Neşet: Yetişme, meydana gelme

Neşit: Sevinçli, neşeli.

Nevcivan: Genç, delikanlı.

Nevfel: Deniz, derya

Nevit: İyi, sevinçli haber, müjde.

Nevrettin: Dinin ışığı.

Nevri: Işıltıyla ilgili.

Nevroz/Nevruz: Eski bir İran takvimine göre, yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmiikisine rastlayan gün. 2. Nevruz günü kırlara çıkılarak yapılan bayram.

Nevsal: Yeni yıl

Nevşah: Dal anlamındadır bunun yanında yeni bitmiş geyik boynuzu olarak da bilinir

Nevşekar: Şair, ozan.

Nevzad: Yeni doğmuş çocuk

Nevzat: Yeni doğmuş çocuk

Neyyir: Nurlu, parlak. Işıklı cisim. Güneş

Neyzen: Ney çalan kimse.

Nezih: Temiz, pak, seçkin

Nezihi: Temizlik, saflıkla ilgili

Nezir: Birini doğru yola (Sıratı Müstakim’e) yöneltmek için Allah’ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak

Nida: Bağırma, sesle çağırma, haykırma.

Nidai: Haykırmayla ilgili, haykıran.

Nihad: Yaradılış, kişilik

Nihat: Tabiat, huy

Nilova: Şimdiki Musul.

Nimetullah: Tanrı’nın nimeti.

Nisani: Nisan ayında doğan.

Nişan: İz, belirti. 2. Onurlandırmak üzere devletçe verilen paye.

Niviskar: Yazar, yazıcı.

Niyaz: Yalvarma, yakarış. 2. İhtiyaç hissetme. 3. Dua etme.

Niyazan: Açık yürekli, saf.

Niyazi: Yalvarma, yakarma

Nizam: Sıra, dizi, düzen, kural

Nizamettin: Dinin düzeni, tertibi

Nizami: Kurallara uygun, düzenle ilgili

Nizar: Zayıf.

Nogay: Bugün Kuzey Kafkasya'da yaşayan bir Türk boyunun adı

Nova: Bir yıldız grubunun adı

Noyan: Ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi

Nuh: Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı

Nuhkan: Nuh Peygamber soyundan olan.

Numan: Kan 2. Gelincik

Nur Sena: Aydınlık, parıltılı

Nural: Işık alan

Nuralp: Aydınlık saçan yiğit

Nurani: Işık saçan

Nuratay: Aydın genç, entellektüel.

Nurbaki: Üzerinden aydınlık, parıltı eksik olmayan.

Nurbay: Aydınlık saçan erkek

Nurcemal: Aydınlık yüzlü güzel insa.

Nurer: Aydınlık saçan yiğit

Nurettin: (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur

Nuri: Işıklı, ışıktan geleni

Nurihak: Allah’ın ışığı, aydınlığı,

Nurkan: Temiz, aydınlık soydan gelen.

Nurlan: “Işıklan, ışık saç” anlamında kullanılan bir ad

Nursal: Işık saç.

Nurseza: Nura, ışığa ve aydınlığa layık

Nurşah: Nur saçan.

Nurşat: Nura boğulmuş

Nurtaç: Nurlu taç taşıyan

Nurtekin: Eşsiz aydınlık.

Nurullah: Allah’ın nuru anlamında

Nurver: Işık ver.

Nurzat: Nurlu, aydınlık kişi.

Nusret: Tanrı yardımı

Nusret/ Nusred: Tanrı yardımı

Nusrettin: Dinin başarısı.

Nuyan: Soylu kişi, noyan

Nücivan: Genç, delikanlı.

Nüjen: Modem, yeni.

Nüvedan: Mucit, yaratıcı.

Nüvit: İyi haber

Nüza: Yeni, yeni doğan.

Nüzhet: Zevk, keyif, istek, tat, eğlence, sevinç

Yorumlar
Avatar Seçimi Yapın
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gonderiler.com sorumlu tutulamaz.
Bu gönderi için henüz yorum yapılmamıştır.
İlk yorum yapan siz olun!..
Son Eklenenler
Son Yorumlar
 • Apo 2023-09-24 02:10:14

  Ayancıktan bayan arkadaş arıyorum »

 • Yüksel 2023-09-24 02:00:36

  Merhaba tatlım ben Gürsu da sizi bekliyorum »

 • Mutlu 2023-09-22 17:29:45

  Merhaba »

 • Ercan 2023-09-21 02:04:16

  Merhaba bana bakacak 35/45/yaş arasında bayan arıyorum emekliyim ercan »

 • Cumhur 2023-09-20 23:40:29

  Kilo sorunu olmayan. arkadaşlık, dostluk, hoş muhabbet etmek. yada birlikte yaşamak. 44 elli altmış .. Devamını Gör »

 • Onur 2023-09-20 09:29:41

  Ben Takılmalık istiyorum »

 • Aslan 2023-09-19 22:47:06

  45 elliyaş arası zengin bayan arkadaş arayorum »

 • HASAN ACAR 2023-09-19 18:12:35

  CEVAP ALABİLDİNİZMİ BU SORUNUZA »

 • Gülsüm Bulut 2023-09-19 12:58:08

  Merhaba ben Gülsüm Bulut ev temizliğine gündelik işe ihtiyacım var kirada oturuyorum bir oğlum var.. Devamını Gör »

 • Fatmagül 2023-09-19 11:08:11

  Muhammet cok pişman olucaksın neden hiç bakmıyorsun »

 • Ertugrul 2023-09-18 20:52:28

  Slm.mehtap hanım tanışabilir miyiz »

 • Çok Güzelsin 2023-09-18 11:19:42

  Numaranı verirmisin arıyorum seni »

 • Serkan 2023-09-17 22:35:53

  40 yaşındayım erkek kelimesini sonuna kadar Yaşatırım »

 • Yüksel 2023-09-17 11:06:02

  sevim hanım »

 • Rdcan 2023-09-16 17:26:06

  Arkadaşlar 5 yıl önce ulaşılamıyormuş, 1 yıl önce de ulaşılamıyormuş. Güncelleme yapıyorum hâlâ ulaş.. Devamını Gör »

 • Merzifonlu05 2023-09-16 15:48:21

  Merzifonluyum tanışma amaçlı yaşıyorum »

 • Gokhan 2023-09-16 00:28:30

  İzlenmiyor »

 • Mehmet 2023-09-14 22:36:44

  Iyi Aksamlar biz iki Arkadas Almanyadan tatil icin Cesmeye geldik iki bayan ardas ariyoruz tanismak .. Devamını Gör »

 • Misafir 2023-09-14 21:03:14

  Evbulamiyorum Bana kiralık ev lazim »

 • Ümran 2023-09-14 01:32:17

  Çocuk bakıcısı ve ev işlerinde yardımcı olacağım iş arıyorum »

Gonderiler.com
© 2017 Tüm hakları saklıdır.