24 Eylül 2023 Pazar - H harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek bebek isimleri 2023 H harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek bebek isimleri 2023
Gönderiler

H harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek bebek isimleri 2023

TAKİP ET

21 Aralık 2022

Son Güncelleme: 21.12.2022 - 19:38
H harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek bebek isimleri 2023

Erkek Bebek İsimleri 2023 H Harfi - Erkek İsimleri 2023: Duyulmamış, Farklı, Yeni Nesil, Popüler, Havalı, Bilinmeyen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Erkek Bebek İsimleri 2023 H Harfi - Anne ve baba adaylarının üzerine düşündüğü konulardan birisi de isimler. Erkek bebek bekleyen çiftler çocuklarına verecekleri isimlerin en güzel ve en eşsiz olmasını istiyor. Bu yüzden derin ve uzun soluk bir araştırma sürecine giriyorlar. İsimlerin kulağa hoş gelmesinin yanı sıra anlamları üzerinde düşünüyorlar. Bu dönemde karar vermekte zorlanan aileler yakınlarından fikir alıyor. Anne ve baba adayları çocuklarına verecekleri ismin keşfedilmemiş, duyulmamış, modern çağa uygun, popüler ve anlamlı olmalarına özen gösteriyor. H harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? “H ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Habib: Sevgili, dost

Habibullah: Allah’ın en sevdiği, Hz. Muhammed’in lakabı

Habil: Yeryüzünde öldürülen ilk insan

Habip: Sevilen kişi, yaren, dosta verilen ad

Hacı: Kabe’yi ziyaret eden kişi.

Hacip: Osmanlıda devlet büyüklerine verilen bir san.

Hades: Birisini yenmek, kötülük

Hadi: Yol gösterici.El Hadi, Allah’ın isimlerindendir.

Hadim: Birisine yol gösteren.

Hadin: Dost, yoldaş.

Hadis: Hz. Muhammed'in söz ve davranışları

Hadra: Çok yeşil, en yeşil manasında.

Hafız: Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan

Hakan: Kağan, eski Türk imparatoru

Haki: Yeşile çalan koyu sarı renk, toprak rengi.

Hakim: Akıllı, becerikli, hekim.

Hakkı: Doğruluk, adaletli

Haktan: Allah’tan gelen, Allah’ın verdiği

Haktanar: Her anlamda haktan yana olan.

Hakverdi: Allah’tan gelen hak anlamında.

Halas: Kurtuluş, özgürlüğe kavuşmak.

Halâskâr: Kurtarıcı.

Haldun: Kalp, yürek / Yüreklilik

Halef: Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse.

Halet: Hal, durum.

Halife: Birinin yerine geçen kimse. 2. Hz. Muhammed´in vekili ve dünyadaki Müslümanların başı olan kimse.

Halik: Yoktan var eden, yaratıcı.

Halil: İçten dost, yakın arkadaş

Halilullah: Allah’ın sadık dostu. 2. Hz. İbrahim’e verilen san.

Halim: Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı

Halime: Peygamberimizin (s.a.s) süt annelerinden

Halis: Saf, katkısız, duru

Halit: Süregelen, sürekli

Halittin: Dinin sonsuzluğu, ölümsüzlüğü.

Haluk: İyi ahlaklı, uyumlu

Hamaset: Cesaret, kahramanlık, yiğitlik.

Hamdi: Hamd eden, şükreden / Tanrı ile ilgili

Hamdullah: Allah övgüsü

Hami: Koruyan, arka çıkan, koruyucu

Hamid: Şükredici

Hamil: Sahip olan. 2. Destek.

Hamis: Beşinci.

Hamit: Şükreden, ; övgüye değer

Hamza: Aslan

Han: Eski Türk hakanına bağlı, hükümdar. 2. Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen ünvan. 3. Konaklamak amacıyla yapılan yapı.

Hanalp: Han’a bağlı yiğit, kahraman.

Hanbek: Güçlü, kuvvetli hükümdar.

Hanbey: Hana bağlı beylik.

Hanedan: Hükümdar, ya da devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, aile. 2. Belli ve büyük soydan gelen aile. 3. Eli açık, konuksever.

Hanefi: Allah´ın birliğine iman eden.

Hani: Yumuşaklık ve vakar sahibi

Hanif: İslam dinine sımsıkı bağlı olan kimse. 2. İslamiyetten önce tek Tanrı´ya inanan.

Hanifi: Mezhep adı.

Hankan: Han soyundan gelen.

Hansoy: Han soylu, bey soyundan gelen

Hanzala: Uhud Savaşı şehitlerinden biri

Harabi: Bekçi, gözcü.

Haris: İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı. 2. Pinti, cimri, parayı çok seven. 3. Gözcü,

Harun: Huysuz at / Postacı / İnatçı

Has: Özgü, mahsus. 2. Katışıksız, en iyi cinsten olan. 3. Hükümdara özgü olan.

Hasan: Güzellik, iyilik

Hasanalp: Güzel yiğit.

Hasane: Güzel, iyi. 2. İyi, hayırlı iş, iyilik. – bk. Hasene

Hasbek: İyi, dürüst, saf insan.

Hasbi: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen

Hascan: Güzel dost.

Hasefe: İyi efe.

Hasip: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen

Hasip / Hasbi: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen

Haskan: İyi kan.

Haslet: İnsanın yaradılışındaki huyu¸ doğası.

Haspolat: Saf, temiz kimse.

Hasret: Özlem

Haşim: Ezen, kıran, parçalayandır. Haşmetli, gösterişli, muhteşem

Haşmet: İhtişam, büyüklük, görkemlilik

Haşmettin: Dinin görkemliği.

Hatay: İl adı, Antakya olan kentimiz inadı

Hatem: Sonuncu en son olan / Mühürcü

Hatem/ Hatemi: Sonuncu en son olan / Mühürcü

Hatemi: Sonuncu en son olan / Mühürcü

Hati: Sempatik, ikramda kusur etmeyen

Hatif: Sesi işitilen fakat görünmeyen kişi. 2. Gaipten seslenir gibi haber veren melek.

Hatim: Sona erdirme, bitirme

Hatin: Ürün, gelmek, ulaşmak

Hatip: güzel konuşan, hitap eden, topluluk karşısında ikna edici konuşan

Hatit: Torun.

Hatiz: Esirgeyen, gözeten.

Hattat: El yazıları çok güzel olan.

Havar: İmdat, çağrı.

Havbeş: Ortak, paylaşımcı.

Haver: Güneşin doğduğu taraf.

Havi: Boş çöl, ıssız, tenha yer.

Havin: Yaz mevsimi.

Hawar: Çığlık, çağrı.

Hayalî: Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, düşsel, imgesel. 2. Karagöz oynatan kimse, karagözcü.

Hayati: Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan

Haydar: Aslan, cesur, korkusuz kişi

Hayır: İyilik, karşılık beklemeden yapılan yardım.

Hayim: Şaşkın, hayrette. 2. Sevgiden dolayı şaşkına dönmüş.

Hayret: Saşma, şaşkınlık.

Hayrettin: Hayır eden, hayır sahibi

Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili

Hayrullah: Hayırlı kişi.

Hayyam: Çadırcı.

Hazan: Sonbahar.

Hazar: Barış / Bir yerde oturma hali

Hazerlen: Çok bilen yetenekli.

Hazık: Usta, mahir, becerikli.

Hazım: Hezimete uğratan

Hazin: Hüzünlü, üzüntülü, acıklı

Hazni: Değerli eşya, büyük servet, hazine.

Hazra: Türk musikisinde bir makam.

Hazret: Kutsal sayılan insanların adlarının önüne konulan san.

Hebun: Varlık, yaratılmış olan.

Hedar: Hali vakti yerinde, zengin.

Hedef: Nişan alınacak yer. 2 Amaç, gaye.

Heja: Kıymetli, değerli, biricik, makbul

Hekim: İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip.

Helat: Güneş, doğmak.

Hemdem: Birlikte yaşayan, arkadaş.

Hemden: çağdaş.

Hemşar: Hemşeri, yurttaş.

Heper: Her zaman yiğit

Hepyener: Her zaman yener, hiç yenilmez

Hepyüksel: “Her zaman gözün yükseklerde olsun, yüksel” anlamında kullanılan bir ad.

Herji: Güvenli, emin.

Hesin: Demir.

Heşar: Uyanık

Heşin: Haşin. 2. Mavi renk.

Hetan: Eski Kürtçede Güneş.

Heval: Arkadaş, dost, yoldaş.

Hevbeş: Özdeş.

Hevi: Umut 2. Düş, rüya.

Hevin: Aşk, sevda

Heybet: İnsanlara korku ile birlikte saygı uyandıran görünüş. 2. Büyüklük, ululuk.

Heybetli: Görünüşü, korku ve saygı uyandıran. 2. Büyük, ulu, azametli.

Hıdır: Hızır manasındadır. Bir işin kolaylıkla ve çok hızlı yapılmasını sağlayandır.

Hıfzı: Saklamak, korumak, hafızaya almak

Hıncal: İntikamını al

Hızır: Darda kalanların yardımına koşan

Hızlan: Elini çabuk tut, hızını artır

Hızlıer: Çabuk davranan.

Hicabi: Utanma, utanç.

Hicap: Acı ve üzüntü duyma.

Hicret: Bir ülkeye göç etmiş olan, göç etme.

Hicri: Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili

Hiçyılmaz: Tüm zorluklara karşı koyabilen, 2. Bütün zorlukların üstesinden gelen.

Hidayet: Doğru yolu arama, bulma

Hidiv: Vezir

Hikmet: Gizine erişilmeyen

Hikmettin: Müslümanlığın gösterdiği doğru yol.

Hikmetullah: Allah’ın hikmeti

Hilet: Alışkanlık, huy.

Hilkat: Yaradılış.

Hilmi: Yumuşak huylu, sabırlı

Himmet: Çalışma, çaba

Hinkari: Çalışkan, işçi.

Hira Nur: Işık saçan güzel huylu

Hisar: Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale. 2. Türk müziğinde bir birleşik makam.

Hişam: Eski bir Endülüs hükümdarının adı

Hitit: Anadolu’da bir uygarlık, Eti.

Hoşgör: Anlayışlı, görgülü ol.

Hudavendigar: Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse anlamına gelir.

Hudayi: Tanrı ile ilgili tanrının yarattığı.

Hulki: İyi ahlaklı iyi huylu

Hulusi: Saflık, doğruluk, içtenlik

Hunalp: Yiğit hükümdar.

Hurmız: Jüpiter yıldızı. 2. Zerdüşt dininde iyilik Tanrısı,

Hurnet: Saygı göstermek, değer vermek.

Hurşit: Güneş

Huzeyfe: Peygamber efendimizin sır katibinin adı.

Hüda: Doğru yol gösteren.hidayet eden

Hüdai: “Hüdayi” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Hüdavendigar: Hükümdar.

Hüdavendigâr: Amir, hâkim. 2. Osmanlı Padişahı I. Murat’ın sanı. – bk. Hudavendigâr

Hüdavent: Allah. 2. Hükümdar. 3. Sahip olan, efendi.

Hüdaverdi: Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler

Hüdayi: Allah’ın yarattığı.

Hükümdar: Kral, padişah, taht sahibi.

Hünkar: Padişah, kral, sultan.

Hür: Özgür, bağımsız

Hürbay: Özgürlüğüne düşkün olan saygın kişi.

Hürbey: Bağımsız bey.

Hürdoğan: Bağımsız doğan.

Hürdoğmuş: Doğuştan özgürlüğüne düşkün olan.

Hürel: Özgür ülke.

Hürer: Özgürlüğüne düşkün yiğit kişi.

Hürgün: Özgür gün.

Hürkal: Hep özgür ol!

Hürkan: Özgürlüğüne düşkün bir soydan gelen.

Hürol: Özgür ol.

Hürtan: Özgürlüğüne düşkün ve romantizmden hoşlanan

Hüryaşa: Özgür, bağımsız yaşa.

Hüryaşar: Tüm yaşamı boyunca özgürlüğünü düşünerek yaşayan.

Hüsam: Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı

Hüsam / Hüsamettin: Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı

Hüsam / Hüssam: Keskin kılıç. 2. “Hüsamettin” isminin kısaltılarak söyleniş biçimi.

Hüsamettin: Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı

Hüseyin: Güzellik, iyilik

Hüsmen: Hüsamettin adının Anadolu halkınca söyleniş biçimi.

Hüsnü: Güzel, güzellik ile ilgili

Hüsrev: Büyük padişah, hükümdar

Hüşenk: Akıl ve düşünce.

Hüzeyfe: Peygamberimizin sırdaşı.

Yorumlar
Avatar Seçimi Yapın
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gonderiler.com sorumlu tutulamaz.
Bu gönderi için henüz yorum yapılmamıştır.
İlk yorum yapan siz olun!..
Son Eklenenler
Son Yorumlar
 • Apo 2023-09-24 02:10:14

  Ayancıktan bayan arkadaş arıyorum »

 • Yüksel 2023-09-24 02:00:36

  Merhaba tatlım ben Gürsu da sizi bekliyorum »

 • Mutlu 2023-09-22 17:29:45

  Merhaba »

 • Ercan 2023-09-21 02:04:16

  Merhaba bana bakacak 35/45/yaş arasında bayan arıyorum emekliyim ercan »

 • Cumhur 2023-09-20 23:40:29

  Kilo sorunu olmayan. arkadaşlık, dostluk, hoş muhabbet etmek. yada birlikte yaşamak. 44 elli altmış .. Devamını Gör »

 • Onur 2023-09-20 09:29:41

  Ben Takılmalık istiyorum »

 • Aslan 2023-09-19 22:47:06

  45 elliyaş arası zengin bayan arkadaş arayorum »

 • HASAN ACAR 2023-09-19 18:12:35

  CEVAP ALABİLDİNİZMİ BU SORUNUZA »

 • Gülsüm Bulut 2023-09-19 12:58:08

  Merhaba ben Gülsüm Bulut ev temizliğine gündelik işe ihtiyacım var kirada oturuyorum bir oğlum var.. Devamını Gör »

 • Fatmagül 2023-09-19 11:08:11

  Muhammet cok pişman olucaksın neden hiç bakmıyorsun »

 • Ertugrul 2023-09-18 20:52:28

  Slm.mehtap hanım tanışabilir miyiz »

 • Çok Güzelsin 2023-09-18 11:19:42

  Numaranı verirmisin arıyorum seni »

 • Serkan 2023-09-17 22:35:53

  40 yaşındayım erkek kelimesini sonuna kadar Yaşatırım »

 • Yüksel 2023-09-17 11:06:02

  sevim hanım »

 • Rdcan 2023-09-16 17:26:06

  Arkadaşlar 5 yıl önce ulaşılamıyormuş, 1 yıl önce de ulaşılamıyormuş. Güncelleme yapıyorum hâlâ ulaş.. Devamını Gör »

 • Merzifonlu05 2023-09-16 15:48:21

  Merzifonluyum tanışma amaçlı yaşıyorum »

 • Gokhan 2023-09-16 00:28:30

  İzlenmiyor »

 • Mehmet 2023-09-14 22:36:44

  Iyi Aksamlar biz iki Arkadas Almanyadan tatil icin Cesmeye geldik iki bayan ardas ariyoruz tanismak .. Devamını Gör »

 • Misafir 2023-09-14 21:03:14

  Evbulamiyorum Bana kiralık ev lazim »

 • Ümran 2023-09-14 01:32:17

  Çocuk bakıcısı ve ev işlerinde yardımcı olacağım iş arıyorum »

Gonderiler.com
© 2017 Tüm hakları saklıdır.