24 Eylül 2023 Pazar - F harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı kız bebek isimleri 2023 F harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı kız bebek isimleri 2023
Gönderiler

F harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı kız bebek isimleri 2023

TAKİP ET

21 Aralık 2022

F harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı kız bebek isimleri 2023

Kız Bebek İsimleri 2023 F Harfi - Kız İsimleri 2023: Duyulmamış, Farklı, Yeni Nesil, Popüler, Havalı, Bilinmeyen Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Kız Bebek İsimleri 2023 F Harfi - Anne ve baba adaylarının üzerine düşündüğü konulardan birisi de isimler. Kız bebek bekleyen çiftler çocuklarına verecekleri isimlerin en güzel ve en eşsiz olmasını istiyor. Bu yüzden derin ve uzun soluk bir araştırma sürecine giriyorlar. İsimlerin kulağa hoş gelmesinin yanı sıra anlamları üzerinde düşünüyorlar. Bu dönemde karar vermekte zorlanan aileler yakınlarından fikir alıyor. Anne ve baba adayları çocuklarına verecekleri ismin keşfedilmemiş, duyulmamış, modern çağa uygun, popüler ve anlamlı olmalarına özen gösteriyor. F harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları nelerdir? “F ile Başlayan Kız Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Faden: İplik

Fadıla: Fazilet sahibi kadın

Fadik: Fatma adının bir söyleniş biçimi

Fadile: Erdemli, fazilet sahibi. 2. Saygın kişi.

Fadile / Fadıla: Erdemli üstün kişi.

Fadim: 1. Çocuğunu sütten kesen kadın. 2. Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatic

Fadime: Fatma adının bir söyleniş biçimi (Fa-tı-ma)

Fadiş: Fatma adının bir söyleniş biçimi

Fahika: Manevi yönden üstün olan, yüce

Fahiman: Yüce kişi. 2. itibarı olan kişi.

Fahime: Büyük, ulu, yüce.

Fahire: Övünülecek, iftihar edilecek

Fahriye: Bir işi çıkar beklemeden yapan kimsedir.

Fahrünisa: Övünülecek değerde kadın

Fahrünissa: Övünülecek değerde kadın

Fahrünnisa: Kadının erdemi, onuru, büyüklük ve ululuğu.

Faide: Fayda, yarar.

Faika: Manevi yönden üstün olan, Üstünlük, ileri görüşlülük.

Faize: İsteklerine kavuşan, başarılı

Fakihe: Zeki, anlayışlı. 2. Fıkıh biliminde uzman olan.

Farah: Neşe, mutluluk, sevinç.

Faraziye: Gerçekte olmayıp, varsayılan.

Fariha: “Feriha” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Farika: Ayırt edilmesine neden olan, özellik.

Farise: Anlayışlı – Bir şeyi önceden hissedebilen, zeki kişi.

Fariza: Farz, Allah’ın emri. 2. Gerekli, elzem. 3. Görev, borç. 4. Hisse, pay.

Fasihe: Açık, yanlışsız, etkili bir biçimde söylenen. 2. Açık seçik.

Fatıma: (Arapça)1. Sütten kesilmiş. 2. Kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak

Fatine: Anlayışlı, uyanık, çabuk kavrayan.

Fatma: Çocuğunu sütten kesen anne demektir. Hz. Muhammed’ in kızının adıdır. Orijinal hali Fatıma’ dır.

Fatmagül: Gül gibi güzel yeni anne olmuş kadın

Fatmanur: Fatma ve nur kelimelerinden türetilen isim

Fato: “Fatoş” adının bir başka söyleniş biçimi.

Fatoş: Fatma’nın farklı söylenişi.

Fazıla: Erdemli.

Fazile: Fazilet sahibi.

Fazilet: Erdem, insanın iyi huyları

Faziye: Erdemli, temiz

Fecir: Şafak vakti

Fecriye: Tan yerinin ağarması. 2. Şafak kızıllığı

Fehiman: “Fahiman” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Fehime: Anlayışlı, çabuk kavrayan

Fehmiye: Anlayışlı kavrayışlı.

Fekahet: Şakacılık, hoş mizaçlılık.

Felat: Kurtuluş, Fırat’ın iki büyük kolundan biri.

Felin: Mantar.

Fenniye: Fene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.

Fer: Işık, aydınlık

Feradis: Cennet, uçmak

Ferah: Bol geniş / Rahatlık veren / Gönlü şenlendiren

Ferahay: Güzelliğiyle insanın gönlünü şenlendiren.

Ferahcan: İçtenliğiyle insanı rahatlatan.

Ferahdil: Tatlı dilli.

Ferahet: Onuruna düşkün olan, onurlu.

Ferahfeza: Sevinci arttıran, neşelendiren. 2. Türk müziğinde, yegah perdesinde karar kılan makamlardan biri.

Ferahgül: Güzelliğiyle neşe saçan

Ferahnak: Sevinçli, neşeli. 2. Alaturka müzikte bileşik bir makam.

Ferahnaz: Nazlılığıyla insanı sıkmayan.

Ferahnisa: İnsanın gönlünü açan, iç rahatlığı veren kadın.

Ferahnur: İnsanın gönlünü ışık saçarak aydınlatan

Ferahnüma: İçindeki sevinci, neşeyi dışarı vuran, gösteren.

Ferahru: Yüzünden tebessümü hiç eksik etmeyen.

Ferahsal: İnsanın yüreğini, gönlünü ferahlatan.

Ferahsu: Su gibi ferahlatan.

Ferahşan: Gönlü şenlendirmesiyle tanınan.

Ferahşen: Gönlü şenlendiren.

Ferahtan: Tan vakti gibi insanı ferahlatan.

Ferahyar: Gönlü şenlendiren sevgili.

Ferahyüz: Görünümüyle insanı rahatlatan.

Feramuş: Unutma, hatırdan çıkartma.

Feraset: Çabuk anlama, sezme, 2~ Uyanıklık.

Feray: Ay ışığı, rahat huzurlu kişi

Feraye: Ay ışığı, ayın parlaklığı.

Fercan: İnsanın ruhuna aydınlık veren bir içtenliğe sahip olan

Ferda: Gelecek zaman, yarın, kıyamet

Ferdacan: İçtenliğini hiç kaybetmeyecek olan

Ferdagül: Her zaman gül güzelliğinde olacak olan.

Ferdağ: Dağ gibi güçlü.

Ferdanaz: Hep nazlı, olan.

Ferdane: Tek, yalnız.

Ferdaniye: Eşsiz olma durumu.

Ferdanur: Durmaksızın ışık saçan.

Ferdiye: Birlik, tek olma. 2. Bireylik.

Fergül: ışıklı ve gül gibi güzel olan.

Fergün: Aydınlık gün.

Ferhan: Sevinçli, gönlü hoş

Ferheng: Bilgi, ustalık. 2. Sözlük.

Ferhunde: Mesut, mutlu.

Feri: Detaylı, ayrıntılı, ikincil

Feriba: Sevinçli.

Feribe: Aldatan, kandıran.

Ferican: Can ışığı, ruh aydınlığı.

Feride: Tek eşsiz, benzeri olmayan

Ferigül: Güle benzeyen.

Feriha: Sevinçli, ferah

Ferinaz: Nazlı güzel.

Ferinur: lşıl ışıl parıldayan.

Feris: Şık, zarif

Ferisal: ışığını saç anlamında.

Feriser: Çok ışıklı olmasıyla göz kamaştıran

Ferisoy: Işık saçan bir soydan gelen.

Ferisu: Temizliği ve berraklığıyla ışık saçan

Ferişan: Şanı ve şöhretiyle göz kamaştıran.

Ferişen: Neşe saçan.

Ferişte: Melek.

Feriyar: Işık saçan sevgili.

Fermude: Buyrulmuş, emir ferman.

Fernaz: Nazlı güzel.

Fernur: Aydınlık, ışık

Fersal: Her yanından ışık saçan.

Fersude: Eskimiş, yıpranmış, örselenmiş

Feruze: “Firuze” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Ferve: 1. Kürk. 2. Zenginlik, servet.

Feryal: Ay çevresinde oluşan hare, uzun boylu güzel kız, eski bir mısır prensesi. Gözleri ışık saçan güzel kız.

Feryüz: Yüzünün güzelliğiyle ışık saçan.

Ferzan: İlim, bilim, hikmet.

Ferzane: Bilge, filozof, seçkin.

Ferzin: Kraliçe

Fetanet: Çabuk anlayan, çabuk kavrayan.

Fethiye: Açma, alma, fetih etme.

Fettan: Gönül ayartıcı. 2. Ayartıcı göz.

Fevziye: Kuruluş, zafer üstünlükle ilgili kimsedir.

Feyha: Büyük, geniş, engin olan.

Feyman: Ahlakta olgunluğu amaçlama, iyi ahlaka yönelme.

Feyza: Bolluk, çokluk, bol bol olandır. İlim, irfan, feyiz ile dolu olandır.

Feyzan: Bolluk, bereket.

Feyziye: Tanrının bereketi

Feza: Boşluk, sınırsızlık, uzay

Fezanur: Uzay gibi parlak ve aydınlık olan.

Fındık: Küçük ağaçlarda yetişen, kabuklu, besleyici yemiş.

Fırışte: Melek.

Fıtnat: “Fitnat” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Fidan: Yeni, olgunlaşmamış ağaç.

Fidancan: İçtenliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olan.

Fidancık: Sevimli, daha çok minik anlamında.

Fidangül: İnce, uzun, hoş kokulu

Fidannur: Gençliği, tazeliği ve körpeliğiyle gelecek vaad eden.

Fide: Bahçıvanlıkta tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçek.

Figan: Çılık, inilti

Figar: İncinmiş, yaralı.

Figen: Yaralayan, kıran, düşüren anlamlarındadır.

Fikir: Düşünce, anlayış, zihin.

Fikret: Fikir, düşünce, amaç, niyet

Fikriye: Düşünce ile fikir ile ilgili

Filbahar: Ormanlarda yetişen, beyaz, mavi, mor çiçekler açan, tırmanıcı sarıl

Filiz: Bitkilerin yeni sürgünü, ham madde yatağı

Filizi: Asma filizinin rengi, açık yeşil renk.

Firaset: Çabuk kavrayış, çok güçlü sezi yetisi.

Firaz: Yüksek, en üst yer. 2. Yokuş, çıkış. 3. Yukarı kaldıran, yükselten.

Firdevs: Cennetteki altıncı bahçenin adı

Firdews: Cennet bahçesi, cennet.

Firkat: Ayrılık, dostlardan veya sevgiliden ayrılma.

Firuz: Mesut, mutlu.

Firuzan: Parlayıcı, parlayan, parlak. bk. Füruzan

Firuze: Gök mavisi renginde değerli bir süs taşı.

Fisun/ Füsun: Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel manasının yanı sıra sihir büyü anlamını da taşır bu da isme olumsuz bir mana katar.

Fitnat: Zihin açıklığı, her şeyi çabucak öğrenme.

Fuçin: Hatun, kadın.

Ful: İnce, uzun, bir ağaç, beyaz kokulu çiçek

Fuldem: Her zaman geniş açık görüşlü.

Fulden: Her zaman geniş açık görüşlü

Fulin: Hoş kokulu çiçek.

Fulya: Çok hoş kokusu ve rengi olan bir çiçek

Funda: Çalı; zengin, yeşil bitki örtüsü

Furkan: İyiyle kötüyü, doğru ile yanlışı ayıran her şey

Fügen: Yaralayan, kıran, düşüren. bk. Figen

Füreyya: Parlak, ışıltılı günler

Füruzan: Çok parlak, parlayıcı, aydınlık

Füruzende: 1. Yanıcı, yakıcı. 2. Parlatan, parlayın, aydınlatan.

Füsun: Efsun / Büyü, sihir. Şaşırtıcı, hayret verici ve kendine cezbedici bir güzellik.

Füsun / Fisun: Sihir, büyü. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel

Füsunkâr: 1. Büyüleyici. 2. Sihirbaz, büyücü.

Füsunnaz: Gizemli tavır takınan

Füsünkar: Büyüleyici, çekiciliği olan. 2. Sihirbaz.

Fütade: Tutkun, sevdalı, müptela olmuş.

Yorumlar
Avatar Seçimi Yapın
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gonderiler.com sorumlu tutulamaz.
Bu gönderi için henüz yorum yapılmamıştır.
İlk yorum yapan siz olun!..
Son Eklenenler
Son Yorumlar
 • Apo 2023-09-24 02:10:14

  Ayancıktan bayan arkadaş arıyorum »

 • Yüksel 2023-09-24 02:00:36

  Merhaba tatlım ben Gürsu da sizi bekliyorum »

 • Mutlu 2023-09-22 17:29:45

  Merhaba »

 • Ercan 2023-09-21 02:04:16

  Merhaba bana bakacak 35/45/yaş arasında bayan arıyorum emekliyim ercan »

 • Cumhur 2023-09-20 23:40:29

  Kilo sorunu olmayan. arkadaşlık, dostluk, hoş muhabbet etmek. yada birlikte yaşamak. 44 elli altmış .. Devamını Gör »

 • Onur 2023-09-20 09:29:41

  Ben Takılmalık istiyorum »

 • Aslan 2023-09-19 22:47:06

  45 elliyaş arası zengin bayan arkadaş arayorum »

 • HASAN ACAR 2023-09-19 18:12:35

  CEVAP ALABİLDİNİZMİ BU SORUNUZA »

 • Gülsüm Bulut 2023-09-19 12:58:08

  Merhaba ben Gülsüm Bulut ev temizliğine gündelik işe ihtiyacım var kirada oturuyorum bir oğlum var.. Devamını Gör »

 • Fatmagül 2023-09-19 11:08:11

  Muhammet cok pişman olucaksın neden hiç bakmıyorsun »

 • Ertugrul 2023-09-18 20:52:28

  Slm.mehtap hanım tanışabilir miyiz »

 • Çok Güzelsin 2023-09-18 11:19:42

  Numaranı verirmisin arıyorum seni »

 • Serkan 2023-09-17 22:35:53

  40 yaşındayım erkek kelimesini sonuna kadar Yaşatırım »

 • Yüksel 2023-09-17 11:06:02

  sevim hanım »

 • Rdcan 2023-09-16 17:26:06

  Arkadaşlar 5 yıl önce ulaşılamıyormuş, 1 yıl önce de ulaşılamıyormuş. Güncelleme yapıyorum hâlâ ulaş.. Devamını Gör »

 • Merzifonlu05 2023-09-16 15:48:21

  Merzifonluyum tanışma amaçlı yaşıyorum »

 • Gokhan 2023-09-16 00:28:30

  İzlenmiyor »

 • Mehmet 2023-09-14 22:36:44

  Iyi Aksamlar biz iki Arkadas Almanyadan tatil icin Cesmeye geldik iki bayan ardas ariyoruz tanismak .. Devamını Gör »

 • Misafir 2023-09-14 21:03:14

  Evbulamiyorum Bana kiralık ev lazim »

 • Ümran 2023-09-14 01:32:17

  Çocuk bakıcısı ve ev işlerinde yardımcı olacağım iş arıyorum »

Gonderiler.com
© 2017 Tüm hakları saklıdır.