27 Ocak 2023 Cuma - C harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek bebek isimleri 2023 C harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek bebek isimleri 2023
Gönderiler

C harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek bebek isimleri 2023

TAKİP ET

21 Aralık 2022

Son Güncelleme: 21.12.2022 - 19:25
C harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek bebek isimleri 2023

Erkek Bebek İsimleri 2023 C Harfi - Anne ve baba adaylarının üzerine düşündüğü konulardan birisi de isimler. Erkek bebek bekleyen çiftler çocuklarına verecekleri isimlerin en güzel ve en eşsiz olmasını istiyor. Bu yüzden derin ve uzun soluk bir araştırma sürecine giriyorlar. İsimlerin kulağa hoş gelmesinin yanı sıra anlamları üzerinde düşünüyorlar. Bu dönemde karar vermekte zorlanan aileler yakınlarından fikir alıyor. Anne ve baba adayları çocuklarına verecekleri ismin keşfedilmemiş, duyulmamış, modern çağa uygun, popüler ve anlamlı olmalarına özen gösteriyor. C harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? “B ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Cabbar: Güç ve kuvvet sahibi kimse.

Cabir: Galip gelen, aziz ve kuvvetli olan

Cafer: Çay, dere, küçük akarsu

Cahit: Çok çalışan

Cahiz: Gözü pek, cesur. 2. Gözleri büyük kimse.

Calp: Güçlü

Camer: Centilmen. 2. Cesur adam.

Cameri: Eliaçık, cömert.

Can: İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık. 2. Yaşama. 3. Güç, dirlik. 4. İnsanın kendi varlığı, özü. S. Gönül. 6. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. 7. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin.

Canalp: Can yiğit

Canaltay: İçten, yürekten.

Canat: “Şiddetle iste” anlamında kullanılan bir ad.

Canay: Ay gibi temiz ve parlak yüzlü kimse.

Canaydın: Yüreği temiz, ferah kişi.

Canbay: Saygın ve yüreği temiz kişi.

Canbek: Özü pek, güçlü kişilikli kimse.

Canber: Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam.

Canberk: Sağlam, canlı, metin

Canbey: İçten davranan.

Canbolat: Canı, özü çelik gibi güçlü kimse. bk. Canpolat

Canbulat: Canı, özü çelik gibi güçlü kimse. bk. Canpolat

Canda: İçte, özde, yürekte olan kimse.

Candaner: Sevecenliğin koruyucusu.

Candar: Candan, içten

Candaş: Dost, yakın.

Candeğer: Uğruna herşey göze alınabilecek kadar sevilen anlamında.

Candemir: Canı demir gibi sağlam, demir gibi kimse, demir canlı.

Candoğan: Doğuştan sevimli ve içten olan.

Candost: Gercek arkadaş ve dostluk.

Caner: Yürekten sevilecek kimse.

Canfer: Aydın bilgili, güçlü saygın.

Cangiray: Sevecenlik ve içtenlik yaraşır anlamında.

Cangür: Yaşam dolu, canlı.

Canip: Yan, taraf, yön.

Cankan: Özü hareketli olan kimse.

Cankat: Yaşamına can ekle, sevinçle dol

Cankaya: Özü sağlam olan kimse.

Cankılıç: Özü klıç gibi keskin olan kimse.

Cankız: Sevilen, sevimli, şirin kız.

Cankoç: Sevimli, cana yakın kimse.

Cankorur: Canlı, neşeli ve koruyan anlamında.

Cankurt: İçten ve sadık anlamında.

Cankut: Neşe, mutluluk, talih, baht.

Canol: yaşamım ol, canım ol, bana can ol

Canören: Gerçek dost olan.

Canpolat: Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse.

Cansal: içtenliğini ve sevecenliğini çevresine de saçan anlamında.

Cansay: “Şirin, sevimli, cana yakın olarak kabul et” anlamında kullanılan bir ad.

Cansen: Sevilen ve hoşlanılan kimseye hitaben.

Canser: Yaşama gücü.

Canset: Genç kraliçe ya da prenses.

Cansoy: Candan bir soydan.

Cansu: Hayat ve tazelik veren su, sevgili, sevimli.

Cansunay: Yaşam sun ve Ay gibi güzel ol.

Cansuner: Canını feda eden kimse.

Cantaş: içtenlik ve sevecenlik iradesi gösteren.

Cantekin: Dost, huzur dolu.

Cantez: Aceleci, yerinde duramayan.

Cantürk: Yaşam sevinci veren Türk.

Canyurt: Yurdunu büyük bir içtenlikle seven kişi anlamında.

Caran: Güzel kokan bir tür çiçek.

Carim: Suçlu.

Carullah: Allah'a yakın olan

Cavit: Ebedi, sonsuz

Cavit/ Cavid: Ebedi, sonsuz.

Caymaz: Sözünden dönmez, verdiği sözü tutar, vazgeçmez

Cazim: Karar veren, kesen.

Cazip: Çekici, ilgi uyandırıcı, albenili olan.

Cebbar: Kuvvet ve kudret sahibi Allah.

Cebe: Zırh, zırhlı giysi. 2. Savaşla ilgili silah ve araçlar.

Cebealp: Silah kuşanmış savaşçı.

Cebel: Dağ.

Ceben: Bir Oğuz boy’u.

Cebesoy: Silahlarla ilgilene soydan gelme anlamında.

Cebrail: Allah tarafındanPeygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen dört büyük melekten biri

Cedit: Yeni 2. Yeni var olmuş, yeni ortalığa çıkmış anlamında

Cefa: Sıkıntı, zahmet.

Cefali: İlahi olan.

Celadet: Yiğitlik.

Celal: Yücelik, ululuk, değer. Allah’ ın adlarındandır. Öfke, kızgınlık enerjisini temsil eder.

Celalettin: Büyüklük ululuk, hışım

Celâli: Yüceliğe mensup.

Celasun: Kahraman, cesur. Genç, sağlıklı, yiğit kimse

Celâsun: Kahraman, cesur, atak delikanlı, yiğit. 2. Genç ve sağlıklı, gürbüz kimse.

Celasun/Cilasun: Babayiğit, boylu, poslu, sağlıklı.

Celayir: Moğolların kollarından birinin adı.

Celâyir: Moğol ırkının büyük kollarından biri.

Celil: Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan.

Celilay: Ulu, yüce, yüksek ay.

Cem: Toplanma bir araya gelme. Birlik. Hükümdar, şah.

Cemal: Yüz güzelliği, fertteki güzellik

Cemalettin: Güzellik taşıyan

Ceman: Kürt inanışlarına göre il merkezi.

Cembeli: Konusu Hakkari’de geçen bir halk kahramanı.

Cemi: Toplanmış

Cemil: Güzel erkek, iyilikle anma.

Cemşah: Hükümdar.

Cemşir: Hükümdar.

Cemşit: Mitolojide İran şahı.

Cenan: Yürek, gönül kalp

Cenani: Yürekten, gönülden.

Cenap: Şeref, onur

Cengaver: Savaşçı, bahadır.

Cengel: Orman.

Cengiz: Gözüpek, cesur

Cengizhan: Eski Moğollarda, Moğol hükümdarı.

Cenk: Savaş

Cenker: Savaşçı.

Cenup: Güney.

Cerbeze: Mahir, ustalık. 2. Serinkanlılık.

Cerit: Bekar.

Cesaret: Yiğitlik, mertlik, atılım.

Cesim: Büyük, iri, kocaman

Cesur: Cesaretli, yürekli

Cetik: Olgun.

Cevahir: Kıymetli taş, cevher.

Cevan: Farsça’da genç, delikanlı anlamına gelir.

Cevat: Cömert, eli açık

Cevdet: İyilik, güzellik, olgunluk

Cevher: Maden kaynağı

Cevheri: Bir şeyin özü ile ilgili anlamında.

Cevri: Güçlü, kuvvetli. 2. Anlayan kavrayan.

Cevval: Hareketli, yerinde duramayan.

Ceyhan: Akdeniz'e dökülen bir nehir.

Ceyhun: Tevrat’a göre cennetin 4 nehrinden biri.

Cezair: Adalar.

Cezlan: Mutluluk içinde olan.

Cezmi: Kesin karar veren.

Cezri: Köktenlikle ilgili.

Cibran: Kürt komutanIarından biri.

Cidal: Kavga, savaş.

Cihan: Dünya.

Cihanbay: Dünyanın en saygın kişisi.

Cihanbey: Dünyanın en saygın kişisi .

Cihandar: Dünyayı zaptetmek isteyen.

Cihaner: Dünyaya bedel.

Cihanerk: Tüm dünyanın en kudretlisi, güçlüsü.

Cihangir: Cihanı ele geçiren.

Cihanhan: Dünyanın hÜkümdarı.

Cihanmert: Dünyanın en dürüst insanı

Cihanşah: Cihan'ın şah'ı

Cihanşan: Dünyaya nam salmış olan, bununla şana şöhrete kavuşmuş olan.

Cihantürk: Dünyaya, aleme nam salmış Türk.

Cihat: Din uğruna savaşmak.

Cindoruk: Bir dağın en yüksek noktası, doruğu

Civan: Yeni yetme, körpe, genç.

Civanmert: Mert yaradılışlı, yüce gönüllü yiğit.

Civanşir: Genç aslan.

Coşan: Coşku duyan, heyecanlı. 2. İçi içine sığmayan.

Coşar: Heyecan dolu, kabına sığmayan.

Coşkun: Yerinde durmayan

Coşkunay: Ay’ın parıltısını heyecanla içinde taşıyan anlamında.

Coşkuner: Kabına sığmayan kimse, coşkun yiğit, coşkun erkek.

Coşkunsu: Taşmış olan akarsu

Coşkuntürk: Coşkulu, heyecanlı içi içine sığmayan Türk.

Cömert: Pinti olmayan, eliaçık, gönlü yüce

Cudi: Cömert, eli açık.

Cuma: Müslümanlar için haftanın kutsal günü. Toplanma manasına gelir.

Cumali: Cuma günü doğan.

Cumhur: Halk topluluğu

Cura: Dost, arkadaş, yaren. 2. Güzel ve uyumlu ses. 3. Bir tür halk sazı. 4. Küçük atmaca.

Cüneyt: Küçük asker, askercik anlamındadır. Büyük bir mutasavvufun adıdır

Cüret: Atılganlık, cesaret, yiğitlik.

Yorumlar
Avatar Seçimi Yapın
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gonderiler.com sorumlu tutulamaz.
Bu gönderi için henüz yorum yapılmamıştır.
İlk yorum yapan siz olun!..
Son Eklenenler
Son Yorumlar
 • Volkan 2023-01-27 18:06:23

  19 yaş Pendik arkadaş eklesin »

 • Yolcu 2023-01-27 17:11:54

  İstanbuldan karsa gitmek mümkünmü araçla şimdi karsın yolları buzlumu tehlikelimi bilemedim »

 • Ömer 2023-01-27 14:50:57

  Merhaba bandırma ve çevresinde oturan Bayan arkadaş arıyorum yaşım 50 »

 • Ömer 2023-01-27 14:19:49

  Merhaba 50 yaşındayım »

 • Mitat 2023-01-27 03:07:52

  Mitat 48 yaşındayım yaşıma uygun güzel dul bayan arkadas ariyorum dalamandayim iyi günler. »

 • Mitat 2023-01-27 03:06:00

  Merhaba lar ben mitat 48 yasindayim dalamandayim yasima uygun bayan arkadaş arıyorum tanışmak isteri.. Devamını Gör »

 • Bahar 2023-01-26 22:19:59

  Turhal bölgesinde temizlik işi arıyorum 05419051311 »

 • Misafir 2023-01-25 22:02:54

  Yeni foçada yalnız bekar yaşıyorum dul yalnız yaşayan bayanla tanışmak istiyorum »

 • Ali 2023-01-25 21:57:30

  Evet, burası sanal ama yazan Gerçek. Ya siz Gizem Hanım ? »

 • Talip Aga 2023-01-25 20:14:54

  bayan arkadaş arıyorum »

 • Berat 2023-01-25 14:13:09

  Bir ozden hn yasini. Soramadinizmi yahu? Ugrastiriyorsunuz. Cabuk yazin ???? »

 • Cananım 2023-01-25 00:27:50

  Alper tatlım konuşalım mi »

 • Cananım 2023-01-25 00:23:48

  Slm tatlım görüşelim mi yaşım 39 »

 • Cananım 2023-01-25 00:18:19

  Slm tatlım 40 yaşındayım dulum istersen konusabiliriz »

 • İsmail 2023-01-24 21:27:41

  Slm bende sizinle tanışmak istiyorum »

 • Yasemin 2023-01-24 20:52:46

  Iyi aksamlar Bende cayeli madenlide oturuyom temizlik işi yaparim »

 • Kabil 2023-01-24 20:29:00

  çok bulursun ara ara »

 • Hüseyin Yasak 2023-01-24 17:54:23

  Tek kişilik gecelik oda fiyatı nedir? »

 • Yasemin 2023-01-24 11:55:57

  Karedeniz ereğli uzunmehmet mahlesi 17 aylık bebek bakimi »

 • Ahmet 2023-01-24 08:36:00

  50 yaslarında bir bayanla tanısmak arkadaşlik yapmak istiyorum evli olmasın lütfen »

Gonderiler.com
© 2017 Tüm hakları saklıdır.